Elbrus 5642 m – sierpień 2015

Najwyższy szczyt Kaukazu i Rosji. Najwyższy wulkan Europy. Szczyt zaliczany do Korony Świata. Elbrus, położony na terytorium Rosji, niedaleko granicy z Gruzją. Moja kolejna samotna wyprawa w góry wysokie. Tym razem bez wsparcia agencji zewnętrznych, grup zorganizowanych oraz bez korzystania z dostępnej logistyki.